Đối với những phật tử chân chính thì việc thờ cúng tượng phật bà quan thế âm bồ tát không phải là điều xa lạ gì, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được hết sự tính cũng như những thông tin liên quan. Vậy nên chúng tôi muốn chia sẻ với các phật tử những thông tin trong bài viết dưới đây.

Sự tích tượng phật bà quan thế âm bồ tát

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa dạy rằng : Về thời quá khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời đó có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai hiểu được những đạo lý vô thượng, Vua và Thái tử phát tâm Bồ đề rộng lớn, nguyện tu những hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sinh.

tuonggo211

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường những thứ y phục, thuốc men, vật thực, mùng mền và tất cả những món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt ba tháng. Nhờ vào nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật và phát ra 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sinh, Ngài liền thành Phật có hiệu là A-di-Đa,ࠧ郡o chủ cõi Tây Phương Cực lạc. Thái tử công hạnh cũng đã tròn đầy viên mãn cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu chính là QUÁN-THẾ-ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực lạc.

Ý nghĩa tên gọi phật bà quan thế âm bồ tát

– Quán là quán xét, thấy nghe, biết được đối tượng rất rõ ràng

– Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.

– Âm chính là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ tất cả mọi nơi đau khổ phát ra.

– Bồ Tát chính là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả mọi loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi những khổ đau ách nạn.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt đã được diệu quả Nhĩ căn viên thông vì thế quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột của tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sinh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Chính vì vậy gọi là  Quan Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, vì thế trong kinh điển còn được gọi là Quán tự tại Bồ tát.

tuonggo212

Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara có nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín và thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà tới cứu khổ. Mang an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt tới với mọi loài, nói cách khác là tình thương yêu trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của những bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên được gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

Trong năm, có 3 lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Hằng năm phật tử ở khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào những ngày : 19/2, 19/6 và 19/9 trong tháng đều theo Âm lịch.

– Ngày 19/2 chính là vía quán thế âm đản sanh

– Ngày 19/6 chính là vía quán thế âm thành đạo

– Ngày 19/9 chính là vía quán thể âm xuất gia

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho bạn, mong rằng qua những thông tin trên bạn có được những kiến thức bổ ích nhất.