Tượng phật là một trong những vật phẩm được tôn thờ ở nhiều nơi trong đó có các gia đình theo đạo Phật Ở Việt Nam. Để hiểu hết được ý nghĩa của tượng phật mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Lý do khởi thủy tạo tượng Phật

Dựa vào Kinh điển của Đại Thừa, tượng Phật được tạo thành khởi thủy do vua Ưu Điền luyến nhớ Phật Thích Ca quá mức mà bắt buộc phải tạo tượng của Phật nhằm chiêm ngưỡng cho thỏa lòng quyến luyến nhớ nhung.

tuonggo43

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức kể lại rằng trong khi Phật ở trên trời Tam Thập Tam an cư ba tháng để thuyết pháp cho mẹ là Ma Gia phu nhân, dưới nhân gian hoàn toàn vắng bóng Phật! Vua Ưu Đà Diên (hay còn gọi là Ưu Điền) luyến nhớ đức Phật tới mức bỏ bê hết mọi việc, kể cả cung phi mỹ nữ… Vua tin là mình ưu bi như vậy thì sẽ chết sớm, và chỉ mong sao trước khi chết sẽ được gặp Phật. Vua nghĩ: Nếu mình luyến nhớ người nào mà không được gặp, hoặc thấy được chỗ ở của người ấy hoặc thấy ai giống người ấy thời sẽ trừ diệt được những phiền muộn. Vua lại nghĩ: Song nay ta mà tới chỗ ở của Phật mà lại không thấy Phật đâu thì sầu thương than khóc chắc là chết mất! Lại nữa ta thấy thế gian này không một người nào có thể có được sắc tướng, phúc đức và trí huệ như Phật, thì làm sao ta có thể gặp được 1 người như vậy để giải trừ sầu não đây !” Thế nên vua mới đi tới kết luận : “Nay ta phải tạo hình tượng của Phật để mà lễ bái cúng dường !”.

Tượng Phật được tạo ra như thế nào?

Song khi vua đã quyết định như thế, thì vấn đề giờ đây là : Nếu ta tạo tượng mà không giống Phật thì e là ta sẽ phải chịu tội vô lượng ! Song vua lại suy luận : Cũng như thế gian này, tuy rằng mọi người có trí có cùng nhau xưng dương tán thán công đức của Phật thì vẫn không nói tận hết được. Song nếu 1 người thôi mà tùy theo khả năng của mình ca ngợi Phật thì phúc đức có được vẫn vô lượng. Ta nay cũng thế, cứ tùy theo khả năng mình mà cho tạo tượng Phật”.

tuonggo99

Sau khi vững tâm như thế, vua mới triệu tập tất cả những nghệ sĩ tạo tượng trong nước lại và hỏi người nào có thể vì mình làm được tượng Phật thì sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Song tất cả những nghệ nhân đều thưa : “Việc vua sai lần này thật là quá khó ! Bởi tướng đẹp của Như Lai thế gian không gì so sánh được, chúng thần làm sao tạo nổi hình tượng của Phật ! Giả như Tỳ Thủ Yết Ma thiên mà có làm đi chăng nữa cũng không giống được Như Lai. Nếu chúng thần có phải chịu lệnh mà làm thì cũng chỉ có thể mô phỏng được đôi chút tướng tóc hình xoắn ốc và bạch hào mà thôi, còn tất cả những tướng đẹp oai đức khác thì không một ai làm nổi! Lại nữa Thế Tôn sẽ từ trời mà trở về, nếu hình tượng mà chúng thần tạo có gì đó sai sót, thì danh tiếng bọn thần sẽ xụp đổ hết!” Suy xét như vậy nên không ai dám nhận làm. Nhưng vua đã quyết định : Ý ta đã quyết không được từ chối. Như người bị khát muốn uống nước sông, chẳng có lẽ vì uống không hết được nước sông mà không uống sao !.

Từ sự quyết định đó của vua Ưu Đà Diên mà tượng Phật đầu tiên được tạc. Song tượng làm bằng gì đây ? Trong Kinh kể là những nghệ nhân khuyên vua dùng gỗ “tử chiên đàn” loại đường vân cho tới thớ gỗ đều cứng chắc mà tạo tượng Phật.

Nhưng theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải thì nói là vua tạo tượng Phật bằng vàng ròng, đúc tượng bằng kim loại. Tuy nhiên đoạn sau đó, khi trả lời cho Di Lặc Bồ Tát, đức Phật có nói như sau về những chất liệu làm tượng, “Di Lặc, nếu có người nào dùng tơ lụa để mà tô vẽ; hay là nấu đúc vàng, bạc, đồng, sắt, chì, thiếc các thứ; hoặc là điêu khắc gỗ chiên đàn hương v.v..; hoặc dùng những loại chân châu, vỏ ốc, gấm vóc dệt thành; hay là đất đỏ, than trắng, hay đất vữa hoặc gỗ các thứ như thế…, tùy theo khả năng mà làm tượng Phật..,” cho thấy là đức Phật cho phép làm tượng bằng bất kì chất liệu nào, tùy khả năng mình có được.

Đó là một số sự tích về tượng phật, để biết thêm thông tin hãy theo dõi những bài viết sau của chúng tôi nhé.

⇒ Bấm vào đây để xem những mẫu tượng phật gỗ đẹp